Map of Whitman Dike in Buffalo County, WI:

Whitman Dike Buffalo Cochrane 44.1822 -91.8294