Map of Patchett Lake in Polk County, AR:

Patchett Lake Polk Mena 34.5293998 -94.1541752