Map of Sampson Point in Jackson County, AL:

Sampson Point Jackson Princeton 34.8286976 -86.2133178