Map of Ebenezer Church in Shelby County, AL:

Ebenezer Church Shelby Vandiver 33.3873312 -86.5188714