Map of Bethlehem Baptist Church of Dothan in Houston County, AL:

Bethlehem Baptist Church of Dothan Houston Midland City 31.2577396 -85.4843256