Kentucky Dam Boat Basin Kentucky Dam Boat Basin Marshall 315 Calvert City
Kentucky Dam Marina Kentucky Dam Marina Livingston 351 Calvert City
Gilpins Landing Gilpins Landing Lewis 486 Manchester Islands
Holton Landing (historical) Holton Landing (historical) Lewis 486 Maysville East