Halep?h?h? Halep?h?h? Hawaii 4573 Puuokeokeo
Holua Slide Holua Slide Hawaii 1050 Pahala
Kakakawawai Kakakawawai Maui 3898 Kamalo
Kaup? Gap Kaup? Gap Maui 4560 Kaupo
Ko‘olau Gap Ko‘olau Gap Maui 6394 Nahiku
Ponohohoa Chasms Ponohohoa Chasms Hawaii 2434 Wood Valley
Pu‘ulena Pu‘ulena Hawaii 1775 Naalehu
Waipahee Slide Waipahee Slide Kauai 778 Anahola